اعضای جدید بورد کریکت افغانستان معرفی شدند

۱۴۰۰/۹/۳۰

بورد کریکت افغانستان از تعیین ۹ تن به عنوان اعضای جدید بورد خبر داد. میرویس اشرف به عنوان رئیس اداره و بورد کریکت افغانستان تعیین شده است.

عبدالرحمان الکوزی، زمری کامگار، خان جان الکوزی، عبیدالله صدرخیل، خالد حاتم، الله داد نوری و رحمت الحق فاضل اعضای جدید بورد کریکت اند.

به نقل از اعلامیه این اداره، رئیس الوزرای طالبان با تعیین اعضای این بورد، بر بی‌طرفی و استقلالیت اداره کریکت افغانستان تاکید کرده و گفته است که اعضا برای جلب کمک های مالی تلاش مشترک کنند.