سازمان ملل خواهان رسیدگی به وضعیت وخیم پناهندگان در مرز پولند و بلاروس شد

۱۴۰۰/۹/۳۰

دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از پولند و بلاروس می‌گوید که تا هنوز پناهندگان در مرزهای دو کشور درگیر و دار با مامورین مرزی قرار دارند و به آنها غذا، آب و سرپناه داده نمی‌شود. این دفتر از این دو کشور خواست که به «وضعیت ترسناک» پناهجویان گیر افتاده در آنجا رسیدگی کنند.

پناهندگان به تیم دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پولند گفتند که پولیس بلاروس آنان را لت و کوب کرده و مجبور به عبور از مرز پولند ساخته است.

همچنان، پولیس از آنان در بدل فراهم ساختن غذا و سرپناه مطالبه پول کرده است.