امیر خان متقی اجازه نیافت در جلسات پشت درهای بسته سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کند

۱۴۰۰/۹/۳۰

وزیر خارجه طالبان پس از سخنرانی در نشست ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، اجازه نیافت در نشست پشت درهای بسته این سازمان شرکت کند.

امیرخان متقی، به دعوت پاکستان در نشست شورای وزیران این سازمان شرکت کرده بود. او همچنین در عکس‌های رسمی شرکت کنندگان هم حضور نداشت.

هرچند آقای متقی در نشست‌های پشت درهای بسته حضور نداشته اما جلسه عمومی این سازمان برای او فرصت طرح خواست‌های حکومت طالبان را فراهم کرد.

وزیر خارجه طالبان در سخنرانی خود در این نشست گفت که طالبان آماده پذیرفتن تمامی خواسته‌ها، نگرانی‌ها و پیشنهادهای کشورهای اسلامی در مورد افغانستان است.

مولوی متقی تحریم‌های امریکا و جامعه جهانی را ناعادلانه خواند و امریکا را متهم کرد که با مسدود کردن دارایی‌های افغانستان به مردم این کشور آسیب می‌رساند و مرتکب "نقض آشکار حقوق بشر" می‌شود.

این نشست از نقطه نظر وعده‌های کمک رسانی برای افغانستان هم مهم بود. شرکت کنندگان خواهان کمک‌های فوری برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در این کشور شدند.

عمده‌ترین دست‌آورد این نشست درخواست کمک چهار و نیم میلیاردی سازمان ملل برای افغانستان بود. مارتین گریفیت، معاون دبیرکل این سازمان در سخنرانی خود در این نشست گفت که این سازمان تلاش خواهد کرد سال آینده درخواست ۴.۵ میلیارد دالری کمک سالانه را برای افغانستان مطرح کند.

او افزود: "سال آینده، سازمان ملل درخواست بزرگترین کمک بشری برای یک کشور را اعلام خواهد کرد که سالانه ۴.۵ میلیارد دالر برای کمک‌های حیاتی برای مردم افغانستان جمع آوری ‌شود."