دیوید پتریوس: حکومت پیشین افغانستان می‌توانست برای مدت طولانی مقاومت کند

۱۴۰۰/۱۰/۱

دیوید پتریوس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده می‌گوید که حکومت پیشین افغانستان توان دفاع از خود برای مدتی طولانی را داشت اما رهبران حکومت از مقاومت دست کشیدند.

این جنرال بازنشسته امریکایی در مصاحبه با بخش فارسی صدای امریکا می‌گوید که یکی از دلایل سقوط حکومت پیشین افغانستان، فقدان تحمل استراتژیک امریکا بود.

به گفته او، خروج نیروهای ایالات متحده و قراردادی‌های ارتش امریکا که قوای هوایی افغانستان را کمک می‌کردند، سقوط حکومت غنی کمک کردند.

این مقام پیشین نظامی که مدتی در افغانستان نیز رهبری نیروهای امریکایی را به عهده داشت، فساد گسترده در حکومت قبلی را از علت‌های دیگر شکست می‌شمارد.

او می‌فزاید: «رهبران سیاسی افغان باید سر به گریبان کنند و از خود بپرسند که آیا توان [مقاوت علیه طالبان] را نداشتند یا این که گستردگی فساد و جناح‌بازی حکومت را ضعیف کرد.»

پتریوس می‌گوید که احتمال پذیرش خواست‌های جهانی از سوی طالبان کم است.

جامعه جهانی از طالبان خواسته تا با تشکیل حکومت فراگیر، حق کار و آموزش زنان را رعایت کند. اما این جنرال امریکایی باور دارد که با پذیرش چنین خواست‌هایی از سوی طالبان، اعضای تندرو این گروه به گروه‌هایی چون داعش و القاعده خواهند پیوست.