آلمان: حدود ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

۱۴۰۰/۱۰/۲

وزیر خارجه آلمان گفته افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی است و حدود ۲۴میلیون نفر در این کشور به کمک‌ نیاز دارند. خانم آنالنا بربوک می‌گوید کمک به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. آلمان قرار است ۶۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کند.

وزیر خارجه جدید آلمان همچنان گفت افرادی را هم که در افغانستان در معرض خطر هستند، بیرون می‌کشند.