وزارت داخله طالبان: پیشنهادی برای محافظت از سازمان ملل دریافت نکرده‌ا‌یم

۱۴۰۰/۱۰/۲

وزارت داخله طالبان می‌گوید هنوز هیچ پیشنهادی از سوی سازمان ملل برای محافظت از تاسیسات این نهاد در افغانستان دریافت نکرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که سازمان ملل برای محافظت از تاسیسات این نهاد در افغانستان نزدیک به شش میلیون دالر به وزارت داخله طالبان پیشنهاد می‌کند.