سیک‌ها و هندوهای افغانستان با معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کردند

۱۴۰۰/۱۰/۲

نمایندگان سیک‌ها و هندوهای افغانستان امروز پنجشنبه، ۲ جدی با عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کردند. آنان از طالبان خواستند زمین و جایدادهای غصب شده‌شان بازگردانده شود.

در چند ماه گذشته، خبرهایی از حمله افراد طالبان به امکان مذهبی این اقلیت دینی گزارش شده است.

با روی کار آمدن طالبان، گفته می‌شود بیش از ۵۵۰ تن از شهروندان هندو و سیک افغانستان با کمک هند به دهلی منتقل شدند.