روند توزیع پاسپورت در کابل به دلایل نامعلوم متوقف شد

۱۴۰۰/۱۰/۴

شماری از متقاضیان پاسپورت در کابل می‌گویند روند توزیع پاسپورت برای سه روز آینده در کابل متوقف شده است. مسئولان اداره پاسپورت طالبان در مورد دلایل توقف این روند جزئیات نداده اما گفتند که این روند به درخواست وزارت داخله طالبان متوقف شده است.

متقاضیان پاسپورت روز شنبه چهارم جدی، گفتند که پس از مراجعه به اداره پاسپورت کابل به آنها اجازه ورود داده نشده است.

روند توزیع پاسپورت در کابل دو پس از وقوع انفجاری که در ورودی ریاست پاسپورت کابل رخ داد، متوقف شده است. مقام‌های طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته گفتند این حادثه تلفاتی در پی نداشته است.

این چندین بار است که روند توزیع پاسپورت در کابل متوقف می‌شود. روز گذشته، عالم گل حقانی، رئیس اداره پاسپورت طالبان گفت که به خاطر جلوگیری از ازدحام، درخواست‌های ورقی فاقد اعتبار است و شهروندان باید فرم‌های درخواست پاسپورت را آنلاین پر کنند.