سخنگوی طالبان: شورای بزرگان تشکیل می‌دهیم

۱۴۰۰/۱۰/۴

پس از تصمیم طالبان برای لغو تشکیلات چند نهاد دولتی، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید قرار است در آینده «شورای بزرگان و شورای عامه» تشکیل شود.

او به رادیو اروپای آزاد گفت ادارات ملغی شده بار دوش طالبان بودند و به دلیل بحران اقتصادی تشکیلات آن حذف شدند.

کابینه موقت طالبان چند روز پیش تمام تشکیلات کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و همچنین وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور پارلمانی را لغو کرد. با این وجود، طالبان درباره اینکه کارمندان این ادارات در دیگر بخش‌ها استخدام خواهند شد یا خیر، اظهارنظر نکرده‌اند.