پرتو درمانی سرطان؛ شکردخت جعفری دومین اختراعش را ثبت کرد

۱۴۰۰/۱۰/۴

شکردخت جعفری، مخترع افغان در بریتانیا می‌گوید دومین اختراع خود را به عنوان اندازه گیری سه بعدی دوز اشعه برای درمان سرطان در "اتحادیه اروپا" به ثبت رسانده است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که این اختراع سیستم سه بعدی دوزسنجی است که در داخل بدن بیمار سرطانی قرار داده می‌شود.

او افزود وقتی بیمار تحت درمان رادیوتراپی قرار می‌گیرد، مقدار دقیق تشعشع دریافتی بدن بیمار را ثبت می‌کند و پزشکان معالج با خوانش آن، سنجش میزان اشعه دریافتی بدن بیمار را در می‌یابند. او افزود که این اختراع در ادامه کار قبلی او است.

او دو سال پیش نیز اختراع دستگاه "دوزسنج" ثبت تششعات پرتو درمانی سرطان را در بریتانیا ثبت کرده بود.

پرتو درمانی برای درمان دانه‌های سرطانی استفاده می‌شود. بعد از عمل جراحی، ممکن است سلول‌هایی سرطانی در محل باقی مانده باشند که با پرتو درمانی موضعی از بین برده می‌شوند.