طعنه طالبان به چهره‌های سیاسی: مدافعان دستاوردهای اخیر پیش از همه از افغانستان فرار کردند

۱۴۰۰/۱۰/۵

یکی از سخنگویان طالبان با طعنه به فعالان مدنی و چهره‌های مدافع حقوق بشر می‌گوید "دموکراسی افغانی در عمر ۲۰ ساله اش زایشگاه قهرمان‌های ساختگی بود."

انعام‌الله سمنگانی در صفحه توییترش نوشته است مدافعان دستاوردهای ۲۰ ساله پیش از همه از افغانستان فرار کردند.

این سخنگوی طالبان می‌گوید : این افراد حالا در غرب نشسته و مقاومت را به پیش می‌برند.

این سخنگوی طان افزوده که بسیاری این قهرمانان منتظر قبولی درخواست پناهندگی در اروپا وامریکا اند، تا آنجا زندگی راحت داشته باشند.

از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان برخی از شهرهای بزرگ افغانستان و شماری از شهرهای اروپایی و امریکا در ماه‌های گذشته شاهد تظاهرات گسترده شهروندان افغانستان علیه طالبان بوده است.

این تظاهرات در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در افغانستان به‌شدت سرکوب شد، خبرنگاران لت و کوب و شکنجه شدند، شماری از سازمان دهندگان اعتراضات از جمله زنان به طرز مرموزی ربوده و کشته شدند.

فعالان زن که در افغانستان مانده‌اند این روزها به نماد مقاومت و مدافعان دست آوردهای بیست گذشته افغانستان به خصوص در عرصه حقوق زنان تبدیل شده‌اند.

با این‌ حال، آقای سمنگانی زنان و مردان معترض افغانستان را در داخل و خارج از کشور مدافعان فراری و قهرمان‌های ساختگی نامیده که به غرب گریخته و از آنجا صدای مقاومت را بلند کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر طالبان مخالفان و منتقدان خود را تحت نام داعش سرکوب کرده و می‌کوشند و با کشتن چهره‌های نسبتا گمنام در صدد خاموش ساختن کل ملت هستند.

باوجود این سرکوب‌ها اما صدای مدافعان دست‌آوردهای دو دهه اخیر در افغانستان خاموش نشده است و هر از گاهی این صدا به خصوص در داخل کشور بلند می‌شود.

بسیاری بر این باورند که به پاس همین فریادهاست که مجمع سازمان ملل از واگذاری کرسی افغانستان به طالبان خودداری کرد و هیچ کشوری در جهان حتا متحدان نزدیک طالبان مثل پاکستان حاضر نشده است رژیم این گروه را به‌رسمیت بشناسد.

تازه‌ترین خبرها