وزارت مخابرات طالبان: یک و نیم میلیار افغانی از کریدت کارت تلفن‌ها مالیات جمع‌آوری کردیم

۱۴۰۰/۱۰/۵

وزارت مخابرات طالبان اعلام کرد که در جریان چهار ماه گذشته، یک و نیم میلیارد افغانی مالیات از کریدت کارت تلفن‌های همراه جمع‌آوری کرده است. به گفته مقام‌های طالبان، این مبلغ از ده درصد مالیات بر کارت‌های اعتباری مشتریان تلفن جمع‌آوری شده است.

حکومت پیشین افغانستان از ماه میزان سال ۱۳۹۴خورشیدی مالیات ده درصدی را به دارندگان تلفن وضع کرد. این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل عدم شفافیت یکی از موارد جنجالی بود. آن زمان، مقامات گفتند که وضع مالیات بر کریدت کارت‌ها وابستگی مالی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.