هشدار عبدالحمید خراسانی به طالبان: ما به سر خمی طالب نشدیم از حق مردم خود دفاع می کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۶

عبدالحمید خراسانی از فرماندهان محلی در ولایت پنجشیر می‌گوید از حق مردم خود در این ولایت دفاع می‌کند.

در پی کشته شدن یک جوان به‌دست طالبان در پنجشیر، افراد وفادار به آقای خراسانی با طالبان درگیر شده‌اند.

همزمان، اعتراضات مردمی در پنجشیر به قتل این جوان وارد دومین روزش شده است.

این فرمانده محلی در نوار ویدیویی که به افغانستان اینترشنال فرستاده می‌گوید قطعات وزارت دفاع طالبان سر به خود در پنجشیر وارد خانه‌های مردم می‌شوند و اقدام به کشتار می‌کنند.

او می‌گوید مردم از گریبان او که از فرماندهان طالبان در ولایت محسوب می‌شود می‌گیرند و آن‌ها را خاین خطاب می‌کنند.

حمید خرسانی گفت: مردم از گریبان ما گرفته خاین می‌گویند؛ به سرخمی وظیفه اجرا نمی‌کنیم.

این فرمانده محلی افزود تا حال بدون معاش اجرای وظیفه کرده‌اند اما "به سرخمی و بی عذتی" این کار را نمی‌کنند. او می‌گوید به این ترتیب خدمت نمی‎‌کند که "کسی بیاید به ناحق مردم را بکشند."

آقای خراسانی افزود: اینجا نظام است، رهبری است. هیچ کسی حق ندارد کسی را بکشد.

او که در جمع افرادش صحبت می‌کرد گفت باید بین صف دشمن و صف مردم ملکی تفکیک قایل شد.

خراسانی خطاب به طالبان گفت: این مردم مسلمان و مجاهد است. به چشم حقارت به این مردم ننگرید. این مردم از حق خود دفاع می کند. ما که طالب شدیم به سر خمی نشدیم، از حق مردم خود دفاع می کنیم.