پولیس ترکیه ۱۶ نفر را به اتهام ارتباط با داعش در شهر بینگول بازداشت کرد

۱۴۰۰/۱۰/۷

پولیس ترکیه می‌گوید ۱۶ نفر را به اتهام ارتباط با داعش در شهر بینگول بازداشت کرده است.

این افراد پس از درگیری با نیروهای امنیتی که می خواستند یک کتابفروشی مذهبی بدون مجوز را تعطیل کنند، بازداشت شدند.

پولیس می گوید این کتابفروشی حامی فعالیت‌های داعش است.