شرکت آلمانی: سرمایه گذاری بالای چرس افغانستان منوط به مشروعیت بین المللی طالبان است

۱۴۰۰/۱۰/۷

سی فارم، شرکت آلمانی تولید ماریجوانا، می‌گوید که گفتگو با طالبان برای ایجاد کارخانه تولید محصولات چرس ادامه دارد اما برای عملی شدن این پروژه باید مساله مشروعیت حکومت طالبان و معضل توافق این گروه با کشور‌های واردکننده حل شود.

سخنگوی این شرکت به سایت ماریجوانا مومنت گفت که «سی فارم منتظر مذاکرات طالبان با کشورهای وارد کننده محصولات چرس می‌ماند.»

همچنان، سرمایه گذاری سی فارم نیازمند آن است که طالبان مجوز اداره بین المللی کنترول موادمخدر سازمان ملل را برای سرمایه گذاری بالای چرس افغانستان به دست آورد.

افغانستان در صدر تولیدکنندگان تریاک جهان است و حکومت طالبان که اعضای ارشد آن در لیست سیاه شورای امنیت قرار دارد، تا هنوز رسمیت بین المللی را به دست نیاورده است.

سخنگوی این شرکت می‌گوید که طالبان به احتمال زیاد امکان رسیدن به توافق با اداره کنترول موادمخدر سازمان ملل و کشورهای واردکننده را دارد. زیرا، «اگر راه‌های قانونی وجود داشته باشد، این گروه قادر است که قاچاق موادمخدر را کاهش دهد.»

شرکت سی فارم نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به دنبال تاسیس شرکت تولید طبی ماریجوانا در افغانستان بود اما به گفته رئیس این شرکت، این کار به دلیل فساد در حکومت پیشین ممکن نبود. مقامات دولتی، «می خواستند کنترول کشت و تولید محصولات مخدر را در چنگ خود داشته باشند و مانع از امضای قرارداد این شرکت با حکومت شدند.»