چین برای خودکفایی تکنولوژیک بالای شرکت‌های خود فشار می‌آورد

۱۴۰۰/۱۰/۸

چین با هدف بلندپروازانه تبدیل شدن به «ابرقدرت تکنولوژیک» بالای شرکت‌های بزرگ چینی مانند «علی بابا» فشار می‌آورد تا بالای محصولات مهم تکنولوژیک مانند تراشه‌های پردازنده(processor chip) سرمایه گذاری کنند. این تراشه‌ها تبدیل به نیاز اصلی شرکت‌ها و صنایع در جهان شده است.

به گزارش اسوشیتدپرس، شرکت‌های علی بابا، تن سنت و شیوامی تعهد سپرده اند که میلیون‌ها دالر را بالای تکنولوژی‌هایی سرمایه گذاری کنند که حکومت چین توسط آن ثروت و نفوذ جهانی به دست آورده می‌تواند.

تولید تراشه برای حکومت چین اهمیت زیادی یافته است که نقش خیلی مهم در تولید تیلفون‌های هوشمند، موتر و وسایل طبی بازی می‌کند و به دلیل برهم خوردن زنجیره تولید و تامین کالا در جریان اپیدمی کرونا، دسترسی به آن محدود شده است و از سود شرکت‌های مهم جهان کاسته شده است.

چین و کشورهای رقیب آن مانند ایالات متحده قصد دارند که با سرمایه گذاری بالای تولید تراشه از وابستگی متقابل به یک دیگر بکاهند. این موضوع برای چین از اهمیت بیشتری برخوردار است که شرکت‌های تکنولوژیک این کشور برای تامین تراشه به شرکت‌های امریکایی مانند اینتل وابسته اند.

تحلیلگران می‌گویند که تلاش‌های بیجینگ برای خودکفایی تکنولوژیک به تنش‌های آن با امریکا و اروپا خواهد افزود که چین را رقیب استراتژیک خود می‌دانند و این کشور را به سرقت تکنولوژیک از شرکت‌های غربی متهم می‌کنند.