طالبان: با خوب شدن وضعیت، ورزشکارانی که از افغانستان رفته‌اند، بر خواهند گشت

۱۴۰۰/۱۰/۸

سرپرست کمیته ملی المپیک در دیدار با معاون رئیس‌الوزرای طالبان از پیشرفت فعالیت‌های المپیک خبر داده و گفته با سازمان‌های جهانی ارتباط دارند. نظر محمد مطمئن می‌گوید با خوب شدن وضعیت، ورزشکارانی که خارج رفته‌اند بر می‌گردند. به باور او ورزشکاران در خارج زندگی بهتری نخواهند داشت.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، با کمک کمیته بین‌المللی المپیک صدها ورزشکار به همراه خانواده از افغانستان بیرون شدند.

مقامات کمیته بین‌المللی المپیک چندین بار در دیدار با طالبان در مورد ورزشکارانی که جا مانده‌اند، به ویژه زنان و دختران گفتگو کرده است.

این کمیته گفته به طالبان به صورت واضح توضیح داده‌ایم که دسترسی آزاد به ورزش، بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، قومیتی، مذهبی یا دیگر، برای احترام به منشور المپیک اساسی است.

طالبان ورزش زنان را ممنوع کرده است.

کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده روند خروج ورزشکاران افغان ادامه خواهد داشت. این کمیته ۵۶۰ هزار دالر هم برای زمستان ورزشکاران جا مانده در افغانستان اختصاص داده است.