سازمان جهانی صحت از «سونامی» اومیکرون و دلتا هشدار داد

۱۴۰۰/۱۰/۸

رئیس سازمان جهانی صحت با نگرانی می‌گوید که با توجه به شیوع سریع امیکرون، جهان احتمالا با سونامی کرونا رو به رو خواهد شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که امیدوار است اوج همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۲ تمام شود.

در حالیکه اومیکرون در اروپا و امریکا به سویه غالب کرونا تبدیل شده است، تدروس قبریسوس از کشورهای جهان خواست که برای جلوگیری از تاثیرات این ویروس، میزان تزریق واکسین کرونا به شهروندان خود را به بیشتر از هفتاد درصد جمعیت افزایش دهند.

در حال حاضر، ۹۲ کشور، عمدتا در آسیا و افریقا، تنها ۴۰ درصد جمعیت خود را واکسین کرونا زده اند.

بر بنیاد اطلاعات سازمان جهانی صحت، شیوع کرونا در مقایسه با یک هفته پیش، ۱۱ درصد افزایش داشته است که سرعت بالای سویه جدید را نشان می‌دهد.

با این که آمار کشورهای افریقای جنوبی، بریتانیا و دنمارک نشان می‌دهد که به رغم شیوع وسیع اومیکرون میزان بستری شدن بیماران کرونا در حال کاهش است، اما سازمان جهانی صحت باور دارد که هنوز ریسک این سویه را باید جدی گرفت و منتظر اطلاعات بیشتر در مورد آن بود.