عبدالله: در سال ۲۰۲۱ فرصتی بینظیر برای افغانستان به هدر رفت

۱۴۰۰/۱۰/۸

رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید سال ۲۰۲۱ برای افغانستان سالی فاجعه‌باری بود.عبدالله عبدالله در توئیتر نوشت در این سال فرصتی بینظیر برای جلوگیری از دشواری‌های زیاد، از طریق گفتگوهای فراگیر، به هدر رفت. او ‌گفته برای صلح جهانی، و استقامت و بهبود مردم افغانستان دعا می‌کند.

شورای عالی مصالحه ملی پس از تسلط طالبان بر افغانستان منحل شد. پس از آن عبدالله فقط در خانه خود با برخی بزرگان قومی و نمایندگان کشورهای خارجی دیدار و گفتگو می‌کند.