نیروی دریایی آمریکا یک محموله بزرگ هیروئین را در دریای عرب ضبط کرد

۱۴۰۰/۱۰/۹

نیروی دریایی آمریکا در یک عملیات ویژه مقدار هنگفتی هیروئین به ارزش حدود ۴ میلیون دالر در دریای عرب کشف و ضبط کرد. دریای عرب در شرق خلیج‌ فارس است. گفته شده محموله هیروئین در یک کشتی ماهیگیری که احتمالا مبدا آن ایران بوده، جاسازی شده بود. ۹خدمه کشتی گفته‌اند ایرانی هستند.

افغانستان، کشور هم‌مرز با ایران، بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به فقر گسترده در افغانستان، چشم‌پوشی طالبان از درآمد مواد مخدر دشوار است.

در گشتزنی‌های منطقه‌ای، طی سال جاری میلادی، محموله‌های مواد مخدر به ارزش بیش از ۱۹۳ میلیون دالر کشف و ضبط شدند. این مقدار بیش از کل مواد مخدر کشف شده طی چهار سال پیش از آن بود.