عکاس‌ رویترز که در قندهار کشته شد، خبرنگار برتر هند نامیده شد

۱۴۰۰/۱۰/۹

دانش صدیقی عکا‌س‌خبرنگار رویترز که روز ۱۵ جولای در درگیری‌های سپین‌بولدک قندهار کشته شد، از سوی کلوب مطبوعات بمبئی به عنوان خبرنگار سال نام گرفت. دانش صدیقی هنگام مرگ ۳۸ ساله بود. صدیقی در سال ۲۰۱۸ جایزه معتبر پولتزر را دریافت کرده بود.