نشریه جوریست: معلمی که در قندهار درگذشت ۴ روز غذا نخورده بود

۱۴۰۰/۱۰/۹

نشریه حقوقی جوریست به نقل از مسئولان یک شفاخانه در قندهار نوشته است معلمی که روز پنجشنبه در اثر گرسنگی درگذشت،حداقل چهار روز غذا نخورده بود. روز پنجشنبه، ۸ جدی گزارش‌هایی از مرگ یک معلم مکتب متوسطه در اثر گرسنگی منتشر شد.

میلیون‌ها نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی مفرط مواجهند.