کمک‌های دو بنیاد خیریه پاکستانی وارد افغانستان شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

به گزارش خبرگزاری باختر، امروز ۲۷ لاری کمک بشردوستانه دو بنیاد خیریه پاکستانی وارد افغانستان شد.این کمک‌ها شامل دارو، مواد غذایی و لباس زمستانی است و به مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در تورخم داده شد. طالبان گفته‌اند کمک‌ها به مراکز صحی و نیازمندان داده می‌شود.