وقوع انفجار نزدیک دانشگاه تعلیم و تربیه کابل

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

بعد از چاشت روز شنبه ۱۱ جدی، انفجاری در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داد. شاهدان عینی می‌گویند که این رویداد در برابر دانشگاه تعلیم و تربیه رخ داده است. تاکنون معلوماتی درباره دلیل انفجار و قربانیان احتمالی آن در دست نیست. طالبان تاکنون به این واقعه واکنشی نشان نداده است.