طالبان در بلخ زنان را از رفتن به حمام‌ عمومی منع کرد

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت بلخ اعلام کرد که زنان حق استفاده از حمام‌های عمومی را ندارند.

سردار محمد حیدری در دیدار با شماری از عالمان دین گفته است "حمام‌های عمومی زنانه بند است و حمام‌های خصوصی زنانه اجازه دارند باز باشند، اما (زنان) باید لباس‌های شرعی بپوشند."

شرکت کنندگان در جلسه رییس امر به معروف و نهی از منکر طالبان با علمای دینی گفته‌اند که رفتن زنان به حمام‌های خصوصی مانعی ندارد، اما باید تمامی کارمندان این حمام‌ها زن باشند.

مولوی نعمت‌الله ابوطارق، آمر ارشاد و حج و اوقاف طالبان در بلخ گفت: بنا به ضرورت حمام‌ها باید باز باشند، ولی اعضای امر به معروف از حمام‌ها نظارت کنند.

او همچنین گفت عورت مردها باید در حمام‌های عمومی پنهان باشد.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه حوض‌های آب‌بازی، سوناها و حمام‌های عمومی مردانه و زنانه در شهر مزارشریف را تعطیل کرده بود.

این در حالی است که در مزارشریف مثل سایر شهرهای بزرگ در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی روی ساخت حوض، سونا و حمام‌ عمومی شده‌است.