دفاع بازیگر معروف بالیوود از امپراتوری مغولی هند خشم هندوهای افراطی را برانگیخت

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نصرالدین شاه، بازیگر معروف سینمای هند، به خاطر تقدیر از نقش سازنده مغول‌های هند در فرهنگ و تاریخ هند خشم هندوهای افراطی حامی نرندرا مودی را برانگیخت. او می‌گوید که هندوهای دست راستی با برجسته کردن قتل عام هندوها به دست مغول‌ها، می‌خواهند به خشونت علیه مسلمانان هند دامن بزنند.

بازیگر سریال میرزا غالب در مصاحبه با یک تلویزیون هندی گفت که هندوهای ناسیونالیست و مذهبی «باتلاش پیوسته سعی دارند مسلمانان در هند احساس ناامنی کنند.» او به اظهارات برخی از این گروه اشاره می‌کند که هندوها را به حملات مذهبی و نژادپرستانه علیه مسلمانان تشویق می‌کنند.

منتقدان باور دارند که پس از روی کارآمدن نرندرا مودی، نخست وزیر هند، جریان‌های ناسیونالیستی و مذهبی ضد مسلمانان در هند قوی‌تر شده اند و بر نقش مسلمانان هند در کشتار هندوها و تخریب معابد شان انگشت می‌گذارند.

نصرالدین شاه در این مصاحبه گفت که مسلمانان هند به رغم حملات و مواضع نفرت پراگنانه هندوهای افراطی، خود را متعلق به این سرزمین می‌دانند و از خود دفاع خواهند کرد. به گفته او، «ما به این کشور تعلق داریم و آن را سرزمین خود می دانیم. ما نسل اندر نسل در این کشور زندگی کرده‌ایم.»