پاکستان به مهاجرین افغان کارت شناسایی هوشمند داده است

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کمیساری پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که پاکستان برنامه تایید مجدد اطلاعات و صدور کارت هویت هوشمند به پناهندگان افغان را به پایان رسانده است. به نقل از این سازمان، حکومت پاکستان اطلاعات ۱.۴ میلیون پناهنده ثبت شده افغان را تثبیت و به روز کرده است.

این کمیساری می‌گوید که در چارچوب برنامه تمدید اسناد و تثبیت اطلاعات پناهندگان افغان، به بیشتر ۷۰۰ هزار افغان کارت هویت داده شده و حکومت پاکستان وعده سپرده است که صدور کارت هویت به بقیه این مهاجرین را در اوایل ۲۰۲۲ تمام خواهد کرد.

این کارت‌ها برای یکسال اعتبار داشته و حاوی اطلاعات بایومتریک این پناهندگان اند.

این سازمان گفته است که پناهندگان افغان با این کارت‌های جدید الکترونیک دسترسی بهتر و سریعتر به خدمات آموزشی، صحی و بانکداری در پاکستان خواهند داشت.