افزایش سرقت‌های مسلحانه؛ یک جوان به‌دست دزدان مسلح در مرکز شهر قندوز کشته شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

منابع محلی می‌گویند دزدان مسلح روز دوشنبه یک دکاندار جوان به نام محمد زبیر را که به تازگی از صنف ۱۲ فارغ شده بود، در قندوز کشته‌اند.

این رویداد در میوند مارکت رخ داده و دزدان پول دکان او را نیز با خود برده‌اند.

مسوولان محلی طالبان در قندوز درباره این رویداد چیزی نگفته‌اند.

باوجود ادعای طالبان در مورد کاهش آمار جرم و جنایت در افغانستان، آمار سرقت و قتل‌های مسلحانه در این کشور رو به افزایش است.

هرچند سرقت‌های مسلحانه در دوره حکومت پیشین به تهدیدی برای سرمایه‌گذاران و شهروندان عادی تبدیل شده بود، بسیاری انتظار داشتند با توجه به شدت عملی که طالبان از خود در برابر دزدان نشان می‌دهد، میزان جرایم کاهش یابد، اما چنین اتفاق نیفتاد.

در مواردی گزارش‌هایی از ورود گروهی افراد مسلح به خانه‌ها منتشر شده که تمام دار و ندار خانواده‌ها را برده‌اند و هیچ کاری از صاحبان این خانه‌ها ساخته نبوده است.