طالبان به بیرون کردن سفیر خودخوانده از سفارت افغانستان در ایتالیا واکنش نشان داد

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

وزارت خارجه طالبان در واکنش به بیانیه سفارت افغانستان در ایتالیا که یک کارمند سابق خود را سفیر طالبان خوانده و پس از ورود به سفارت بیرون شده اعلام کرد محمدفهیم کشاف سفیر نیست اما او به حیث سکرتر اول منصوب شده و اخراجش غیرقانونی است. تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.