اعتراضات در قزاقستان منجر به استعفای دولت شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

به دنبال اعتراض مردم قزاقستان به افزایش بهای سوخت، اعضای کابینه این کشور استعفا دادند. طبق گزارش ها، امروز هزاران معترض در شهر آلماتی محل اقامت قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور این کشور را به آتش کشیدند. توکایف استعفای دولت را پذیرفته است.