وزارت مهاجرین نیوزیلند: به سرور دانش و خانواده‌اش پناه داده‌ایم

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

نیوزیلند تایید کرد که به سرور دانش، معاون رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و ۱۳ عضو خانواده‌اش پناهندگی داده است. فیل توفورد، یک مقام ارشد وزارت مهاجرین نیوزیلند می‌افزاید که موضع سرور دانش در مورد حقوق بشر، دلیل پذیرش وی در این کشور بوده است.

به گفته این مقام نیوزیلندی، کشورش در کنار پذیرش قضات زن، روزنامه‌نگاران، کارکنان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و دگرباشان جنسی افغانستان، به «برخی از سیاستمداران مانند سرور دانش که از حقوق بشر دفاع کرده‌اند، پناه داده است».

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور فراری افغانستان، همراه با شماری دیگر از سیاستمداران کشور به تاریخ ۱۶ آگست سال گذشته میلادی و یک روز پس از سقوط کابل به دست طالبان به ترکیه فرار کرد.

به گزارش رسانه نیوزیلندی استف، تصمیم پذیرش معاون پیشین رئیس‌جمهور افغانستان و اعضای خانواده‌اش، انتقادات برخی از افغان‌های مقیم این کشور را برانگیخته است.

یکی از اعضای افغان نیروهای ویژه هوایی نیوزیلند می‌گوید که افغان‌هایی که با نیروهای نیوزیلندی کار کرده‌اند باید در اولویت قرار بگیرند، نه افرادی مثل سرور دانش که در سقوط دولت افغانستان مسوول هستند.

او گفت: «جای تاسف است که به یکی از رهبران فاسد افغانستان در این کشور اسکان داده شده است، در حالی که افرادی که مستقیما با نیروهای ویژه نیوزیلند در افغانستان همکاری می‌کردند، در قسمت انتقال شان به این کشور کاری نشده است.»