کابینه طالبان تصویب کرد؛ اداره اراضی با وزارت زراعت مدغم می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

کابینه طالبان تصویب کرد که اداره اراضی با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مدغم شود. خبرگزاری باختر گزارش داده دلیل این تصمیم مطابقت نزدیک کار این دو نهاد است. اداره‌ اراضی سال ۱۳۹۷ به دستور اشرف غنی با وزارت شهرسازی مدغم شده بود.