معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشین توسط طالبان بازداشت شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۷

مولوی دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشین، دیروز پنجشنبه ۱۶ جدی، بازداشت شده است. یکی از اعضای خانواده او در تماس با افغانستان‌ اینترنشنال گفت آقای عظیمی پس از بیرون شدن از خانه توسط طالبان بازداشت و به مکان نامعلوم برده شده است.

به گفته خانواده دین محمد عظیمی، طالبان او را به دلیل دست زدن به «خط‌های سرخ» بازداشت کرده اند. اما روشن نیست منظور طالبان از خط‌های سرخ چه است.