رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان به اتهام خیانت بازداشت شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کمیته امنیت ملی قزاقستان اعلام کرد کریم ماسیموف رئیس سابق این کمیته به اتهام خیانت علیه حکومت بازداشت شده است.

ماسیموف چند روز پیش در پی اعتراضات به افزایش بهای سوخت، از ریاست کمیته امنیت ملی قزاقستان برکنار شد.

ماسیموف که زمانی نخست وزیر هم بوده، ارتباطات نزدیکی با نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور سابق قزاقستان دارد.

اعتراضات در قزاقستان حدود هفت روز پیش به دنبال افزایش بهای سوخت آغاز شد و در ادامه به نارضایتی‌های سیاسی کشیده شد.

خشونت‌های روزهای اخیر در قزاقستان، شدیدترین خشونت‌ها از زمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون ارزیابی شده است.

گروهی از نیروهای روسیه و کشورهای متحدش روز پنج‌شنبه برای حفاظت از ساختمان‌های استراتژیک و حمایت از پلیس قزاقستان وارد این کشور شدند.

رییس جمهور قزاقستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده برای سرکوب معترضان «به قصد کشت شلیک کنند.»

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ده‌ها نفر در اعتراضات چند روز اخیر در قزاقستان کشته شدند.