خبرگزاری مهر: ایران با دعوت از متقی به دنبال گفتگو برسر حکومت فراگیر در افغانستان بود

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

خبرگزاری مهر می‌گوید که ایران با دعوت وزیر خارجه طالبان می خواست گروه‌های سیاسی افغان با هم روی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان صحبت کنند. این خبرگزاری وابسته به جمهوری اسلامی می‌گوید که ایران طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما همکاری خود را با این گروه ادامه می‌دهد.

خبرگزاری مهر در تحلیل خود می‌نویسد که حکومت ایران گروه طالبان را نیروی حاکم بر افغانستان دانسته که مسئولیت تامین امنیت سرحدات دو کشور به دوش آن است و باید منافع کشورهای همسایه را رعایت کند.

با این که ایران طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما به گفته این خبرگزاری، از این گروه انتظارات خود را دارد.

به گفته این رسانه، هدف از دعوت هیات بلندپایه طالبان به تهران این بود که با چهره‌های مخالف خود دیدار کرده و روی تشکیل حکومت فراگیر گفتگو کنند.

طالبان به این درخواست ایران واکنش سرد نشان داده و وزیر خارجه این گروه در بازگشت به کابل، دیدار خود با احمد مسعود و اسماعیل خان را در حد «دیدار با مهاجرین افغان» توصیف کرد.

سخنگوی جبهه مقاومت نیز تایید کرد که امیر خان متقی اجندایی برای مذاکره با سران جبهه مقاومت نداشت و دلیل آن به گفته او، اختلافات داخلی طالبان به خصوص مخالفت‌ گروه حقانی بود.

پذیرایی رسمی از هیات طالبان در سطح وزیر خارجه ایران پرسش‌هایی را در مورد نیت این کشور مطرح ساخته است، اما سخنگوی وزارت ایران روز دوشنبه گفت که دیدار با هیات طالبان در چارچوب نگرانی ایران از وضعیت کنونی افغانستان بود.