جبهه مقاومت: متقی امیدوار است با تضعیف حقانی زمینه گفتگوی جبهه مقاومت با طالبان فراهم‌ شود

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت، می‌گوید که وزیر خارجه طالبان، «بدون برنامه خاص» برای گفتگو با رهبران این جبهه به تهران آمده بود. او با اشاره به اظهارات امیر خان متقی، به افغانستان اینترنشنال گفت که اختلافات داخلی طالبان و کارشکنی شبکه حقانی، مانعی در برابر مذاکرات است.

ظاهراً، اختلافات داخلی این گروه باعث شده بود که متقی اجندایی برای گفتگو با احمد مسعود و دیگر چهره‌های مخالف این گروه در ایران نداشته باشند. به گفته احمدی، متقی شبکه حقانی را متهم کرد که «مانعی در برابر کار های عادی» طالبان است.

به گفته او، متقی امیدوار است که با ضعیف شدن جایگاه شبکه حقانی در گروه طالبان، زمینه گفتگو با سران جبهه مقاومت مساعد شود.

با این که وزیر خارجه طالبان گفتگو با اسماعیل خان و احمد مسعود را تایید کرد اما جزییاتی در این مورد ارائه نکرد و برعکس تلاش کرد که آن را کم اهمیت نشان دهد. او در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت، «این دو و دیگر مهاجران می‌توانند بدون تشویش به افغانستان برگردند.»

در عین حال، حسام الدین شمس، والی پیشین بادغیس که دراین گفتگوها حضور داشت، گفته است که رهبران مخالف طالبان درخواست‌های خود را به طور کتبی به متقی داده اند. به گفته او، «تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر» از جمله تقاضاهای آنان از طالبان است.