جنگجوی طالبان

هتک حرمت انسانی مقتولین توسط جنگجویان طالبان

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یک جنگجوی طالبان جسد فردی را روی زمین می‌کشد و کنار دو جسد دیگر قرار می‌دهد. جنگجوی دیگر که این صحنه را ضبط می‌کند، تاجیک‌ها را «مهاجر» خطاب می‌کند. به نظر می‌رسد هر سه مرد مقتول تاجیک‌تبار هستند که توسط این جنگجویان به قتل رسیده‌اند.

زمان و مکان دقیق این رخداد مشخص نیست اما برف روی زمین نشان می‌دهد که این ویدیو اخیرا ضبط شده است.

بر اساس آمار آکادمیک، حداقل ۵۵ گروه قومی در افغانستان زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد طالبان از نظریه‌ای پیروی می‌کند که خود را مالک سرزمین و دیگر اقوام را مهاجر می‌پندارد. در سال‌های اخیر، برخی سیاستمداران افغان نیز هندوها و سیک‌های افغانستان را «همسایه» خطاب کرده بودند.