رئیس فدراسیون تکواندو در کابل اختطاف شد

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

نجیب سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو و یکی از داکتران سرشناس افغانستان شب گذشته در کابل از سوی افراد ناشناس اختطاف شد. همکاران آقای سکندر این خبر را تایید کردند و می‌گویند از سرنوشت او بی خبرند.