کابینه طالبان بودجه سه ماه آینده را با حدود ۵۰۰ میلیون دالر تصویب کرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

کابینه طالبان بودجه سه ماه اخیر سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی را تصویب کرد. به گفته وزارت مالیه طالبان بودجه سه ماه آینده ۵۴.۹ میلیارد افغانی، معادل حدود ۵۰۰ میلیون دالر است. طالبان سال مالی را از ماه جدی به ماه حمل تغییر داده‌ است.

پیش از این ماه جدی به عنوان آغاز سال مالی در نظر گرفته شده بود تا دولت‌ پیشین افغانستان با سال مالی جهانی هماهنگ باشد.