طالبان نام اداره ارگان‌های محلی را به ریاست عمومی شاروالی‌ها تغییر داد

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

کابینه طالبان تصویب کرد نام "اداره ارگان‌های محلی" به "ریاست عمومی شاروالی‌ها" تغییر یابد.به گزارش باختر، به استثنای شاروالی کابل، شاروالی‌های تمام ولایات و ولسوالی‌ها مربوط این ریاست می‌شوند.اداره ارگان‌های محلی در گذشته بالاترین مرجع تهیه و ترتیب پالیسی‌های حکومتداری محلی بود.