وزیران خارجه کانادا و پاکستان درباره افغانستان گفتگو کردند

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا گفته است با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان درباره چگونگی حمایت از مردم افغانستان گفتگو کرده است. خانم جولی در توئیتر نوشت کانادا متعهد است بحران انسانی جاری در افغانستان را مورد توجه خود قرار دهد.