طالبان از سخنان دبیرکل سازمان ملل برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده افغانستان استقبال کرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر از سخنان دبیرکل سازمان ملل درباره آزادسازی مشروط دارایی بلوکه شده افغانستان استقبال کرد. شاهین گفت که دبیرکل سازمان ملل با اشاره به زمستان سرد و مسدود شدن دارایی‌ها، این ترکیب مرگبار را منعکس کرده است.

آنتونیو گوترش خواهان پیدا کردن راهی برای آزادسازی مشروط ذخایر ارزی افغانستان شده است. او در نیویورک به خبرنگاران گفت که برای نجات جان افغان‌ها و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان، باید قوانینی که مانع ارسال پول به این کشور می‌شود، به حالت تعلیق درآید.

سهیل شاهین در رشته‌توییتی نوشت که دبیر کل سازمان ملل وضعیت مردم افغانستان را مورد توجه قرار داده است.

با تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد.