پیام مارشال دوستم به مردم فاریاب: هوشیار باشید و اتحاد خود را حفظ کنید

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم تایید می‌کند که او با نمایندگان معترضان فاریاب سخن گفته است.

بر اساس یک فایل صوتی که به افغانستان اینترشنال رسیده، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که اکنون در خارج از کشور است،‌ از مردم فاریاب می‌خواهد اتحاد خود را حفظ کنند و به این حرکت ادامه دهند.

آقای دوستم به مخاطبان پیام صوتی خود می‌گوید: اگر میان خود اتحاد نداشته باشید، از دیگران نباید امید داشته باشید.

معاون اسبق ریاست‌جمهوری افغانستان، مردم فاریاب را به هوشیاری و یکپارچگی فرا می‌خواند و می‌گوید: این حرکت را باید ادامه داد؛ این را انقلاب بدانیم یا دستاورد دیگر،‌ حفظ آن‌ مسئولیت شماست.

به گفته سخنگوی مارشال دوستم، درگیری‌های فاریاب ناشی از اختلافات درونی طالبان است و اعضای جنبش ملی اسلامی افغانستان در این ‌اختلاف‌ها نقشی ندارند.

اما این سخنگو می‌گوید مردم طبق معمول می‌خواهند درباره مسایل مختلف با مارشال دوستم مشوره کنند.

روز پنجشنبه ۲۳ جدی، گروه‌هایی از مردم ولایت فاریاب به بازداشت مخدوم عالم، یک فرمانده محلی ازبیک اعتراض کردند که این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان محلی ازبیک و طالبان عمدتا پشتون ساعت‌ها درگیر شدند و در نتیجه دو عضو ازبیک‌ گروه طالبان و چهار طالب پشتون‌ کشته شدند.