والی طالبان در غزنی از رسانه‌ها خواست برای خانه‌نشینی زنان تبلیغ کنند

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

والی طالبان در ولایت غزنی از رسانه‌ها خواسته است در مورد ارزش خانه‌نشینی زنان تبلیغ کنند و برنامه بسازند. محمد اسحاق آخندزاده گفته است زنان باید درباره ارزش خانه‌نشینی بدانند و درک کنند که در صورت عدم نیاز نباید از خانه بیرون شوند.

والی طالبان بر این باور است که بیرون شدن زنان از خانه، به معنای زندگی اروپایی است. او گفته است برای زنان افغانستان زندگی به سبک اروپا، بد است.

طالبان در چند ماه گذشته، محدودیت‌های بسیاری برای زنان افغانستان وضع کرده‌ و میلیون‌ها زن خانه‌نشین شده‌اند. این محدودیت‌ها شامل تحصیل، کار، سفر و حتی حمام رفتن زنان می‌شود.