وزیر سابق معادن: اشرف غنی از آزار جنسی زنان در ارگ خبر داشت اما اقدام نکرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نرگس نهان، وزیر پیشین معادن افغانستان، در یک بحث در اسپیس توییتر آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ ریاست جمهوری در زمان حکومت اشرف غنی را تایید کرد. به گفته این وزیر پیشین نزدیک به رئیس جمهور، اشرف غنی موضوع آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ را رد می کرد.

پس از این که حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۹، برخی از مقامات و مشاوران رئیس جمهور را به «ترویج فحشا» در ارگ متهم کرد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در آن زمان اعلام داشت که کار مستندسازی آزار و اذیت جنسی زنان در حکومت را آغاز می‌کند.

این کمیسیون بعداً اعلام داشت که بررسی و مستند ساختن شکایت‌ها درباره آزار و اذیت جنسی زنارف ن در اداره‌های حکومتی، به خصوص ارگ ریاست جمهوری افغانستان را تکمیل کرده و آن را به لوی سارنوالی افغانستان تحویل می‌دهد.

خانم نهان در این بحث با شماری از کاربران توییتر گفت که موضوع آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ ریاست جمهوری را در حضور شماری از زنان با رئیس جمهور پیشین افغانستان در میان گذاشت اما غنی در واکنش گفت که فساد اخلاقی در ارگ وجود ندارد.

خانم نهان مشخصا از یک مشاور ارشد ۷۵ ساله رئیس نام گرفت که یک دختر کارمند در ارگ را به خاطر تقاضای رابطه جنسی تحت فشار قرار داده بود. به گفته او، این کارمند پس از رد تقاضای مشاور ارشد از ارگ در آستانه اخراج به اتهام «جاسوسی برای ایران» قرار گرفته بود.

ظاهرا، این کارمند بعدا با پا در میانی نرگس نهان در یک پُست دیگر تعیین شد.

خبرها
جهان‌نما
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید