چین از طالبان خواست که شرایط برسمیت شناسی دیپلوماتیک را فراهم کند

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

وزارت خارجه چین در واکنش به درخواست طالبان از این کشور برای کمک به برسمیت شناخته شدن این گروه در سطح جهان می‌گوید که طالبان بایستی شرایط کسب اعتبار بین‌المللی را مساعد کند. به گفته سخنگوی این وزارت، طالبان باید به سوی «ساختار سیاسی فراگیر» و «سیاست‌های معتدل» حرکت کند.

سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان در آخرین دیدار با سفیر چین در کابل، از بیجینگ خواست که این گروه را در قسمت کسب مشروعیت بین‌المللی یاری رساند.

ژائو لیجیان در کنفرانس خبری امروز خود گفت که طالبان باید به درخواست‌های بین المللی «توجه بیشتر» کند. در این مورد، او طالبان را تشویق کرد که «ساختار سیاسی باز و فراگیر» را ایجاد کند و سیاست‌های معتدل داخلی و خارجی را در پیش گیرد.

با توجه به نگرانی چین و دیگر کشورهای منطقه از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، لیجیان از طالبان خواست که «مبارزه قاطع با تمام گروه تروریستی» انجام دهد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان در این باره به خبرگزاری بلومبرگ گفت که طالبان «تمام شرایط برسمیت شناخته شدن از سوی دولت‌های جهان را دارد.»