صلیب سرخ: فعالیت خود را در افغانستان گسترش می‌دهیم

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

ایلیو فیلون، رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان امروز با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس‌الوزرای طالبان در ارگ دیدار کرد. به نقل از سخنگویان طالبان، ایلیو فیلون در این دیدار گفت «وضعیت افغانستان ایجاب می‌کند که ما فعالیت‌های خود را در این کشور بیشتر کنیم.»

عبدالسلام حنفی گفته است طالبان آماده همکاری با صلیب سرخ در سراسر افغانستان است.

معاون رئیس‌الوزرای طالبان تاکید کرده که باید در خدمات کمک‌های صلیب سرخ، به مردم ولسوالی‌ها اولویت داده شود.

به گفته آقای حنفی، مردم ولسوالی‌ها بیشترین آسیب را در جنگ متحمل شده‌اند.