هشدار تازه سازمان صحی جهان: اگر اقدام فوری نشود، نظام صحی افغانستان فرو می‌پاشد

۱۴۰۰/۱۱/۴

سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که قطع کمک‌های بین‌المللی به بزرگترین برنامه صحی افغانستان موسوم به "صحت‌مندی" باعث تعطیلی بیشتر مراکز درمانی عمومی خواهد شد.

این نهاد می‌گوید با بسته شدن این مراکز مادران، نوزادان و کودکان بیشتری به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی از بین خواهند رفت.

سازمان صحی جهان می‌گوید در بیست سال گذشته امید به زندگی در افغانستان افزایش یافته و مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان به طور چشمگیری کاهش یافته بود.

اما بازگشت طالبان به قدرت و قطع کمک‌های جامعه جهانی باعث شده است که خدمات صحی به شدت در معرض تهدید قرار بگیرد و تمام پیشرفت‌های در این عرصه از بین برود.

سازمان صحی جهان از کمک کنندگان بین‌المللی خواسته است مکانیزم جایگزینی را برای تمویل مراکز صحی در افغانستان پیدا کنند.

این سازمان می‌گوید اگرچه یافتن راه‌های جایگزین برای حمایت از برنامه صحتمندی ممکن است چالش برانگیز باشد، اما برای سلامت و زندگی جمعیت یکی از فقیرترین کشورهای جهان ضروری است.

به گفته این نهاد "برنامه صحت‌مندی" به‌دلیل تغییر رژیم در افغانستان از دریافت کمک‌های بین‌المللی محروم شده است. این برنامه پیش از این از سوی بانک جهانی، کمیسیون اروپا و اداره انکشاف بین‌المللی امریکا تمویل می‌شد.

این نهاد گفته که آماده است با شرکای بین‌المللی برای یافتن راه‌حل دایمی برای حمایت از نظام صحی افغانستان همکاری کند.

جهان‌نما
خبرها
Putin Opposition

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید