شیلپا شتی از اتهام رفتار مستهجن و شهوت آلود برائت گرفت

۱۴۰۰/۱۱/۵

یک دادگاه در هند شلیپا شتی، ستاره سینمای هند، را از اتهام رفتار مستهجن برائت داد. ۱۵ سال پیش، ریچارد گی‌یر، بازیگر معروف امریکایی، شیلپا را در یک مراسم خیریه چندین بار بوسید و به آغوش کشید که باعث خشم هندوهای افراطی شد. آنها از این دو برای «رفتار مستهجن» به دادگاه شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ریچارد گی‌یر در سال ۲۰۰۷ در جریان معرفی خود توسط شلیپا شتی، یکباره این بازیگر هندی را خلاف میلش در نزد حضار برنامه بوسید و در آغوش گرفت.

این حادثه در آن زمان باعث سر و صدای زیاد شد و چندین گروه افراطی هندو علیه آنها دست به تظاهرات زدند. چون از نظر آنان رفتار این دو بازیگر «توهین» به ارزش‌های هند بود.

همچنان، یک قاضی دستور دستگیری این دو بازیگر را به اتهام رفتار مستهجن و خلاف عفت عمومی صادر کرد.

۱۵ سال پس از این جنجال، دادگاهی در شهر ممبی اتهامات علیه شیلپا شتی را «بی اساس» خواند و شکایات را رد کرد. از نظر قاضی، شیلپا قربانی «تعرض ناخواسته شهوت آلود» ریچارد گی‌یر شده بود.

به گفته وکیل شیلپا، شاکیان ادعا کرده بودندکه «او هیچ مقاومتی در برابر بوسه[ریچارد گی‌یر] نکرده بود.»

گی‌یر بعداً از این رفتار خود معذرت خواست و شیلپا نیز معترضان را برای راه اندازی این جنجال‌ها، «مشتی بی‌عقل» توصیف کرده بود.

دیدگاه
نگاه روز
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید