بانک توسعه آسیایی ۴۰۵ میلیون دالر از طریق سازمان‌‌ملل به افغانستان کمک می‌کند

۱۴۰۰/۱۱/۵

بانک توسعه آسیایی می‌گوید برای دسترسی شهروندان افغانستان به غذای کافی و خدمات صحی و آموزشی، ۴۰۵ میلیون دالر به سازمان ملل کمک می‌کند. این پول به صورت مستقیم به ۴ نهاد این سازمان داده خواهد شد تا در همکاری با دیگر سازمان های غیرحکومتی، به مردم افغانستان کمک کنند.

برنامه جهانی غذا (WFP) و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد(FAO) هر کدام به ترتیب ۱۳۵ و ۶۵ میلیون دالر از این کمک‌ها دریافت خواهند کرد.

بودجه یادشده برای بیش از ۸۰۰ صدهزار نفر غذا فراهم می‌کند و برای حدود ۳۹۰ هزار خانوار کمک‌های زراعتی به شمول کود کیمیایی و تجهیزات کوچک کشاورزی صورت می‌گیرد.

هم‌چنین حدود ۱۶۸ هزار تن تحت پوشش برنامه‌های کار در بدل غذا و پول نقد قرار خواهند گرفت.

صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز ۲۰۰ میلیون دالر از کمک ۴۰۵ میلیون دالری بانک توسعه آسیایی دریافت خواهد کرد.

یونیسف این پول را برای مراقبت‌های اولیه صحی و ارایه خدمات ضروری به شفاخانه‌ها مصرف خواهد که به گفته این نهاد، حدود ۵.۳ میلیون تن از آن مستفید خواهند شد. هم‌چنین ۲.۳ میلیون دوز واکسین کووید۱۹ از پول یادشده تهیه خواهد شد.

صندوق کودکان سازمان ملل با دریافت این کمک‌ها مکلف به راه‌اندازی ۱۰ هزار صنف آموزشی در روستاهای افغانستان خواهد بود؛ برنامه‌ای که ۲۶۴ هزار کودک از آن بهره خواهند گرفت. بر اساس اعلامیه بانک توسعه آسیایی، ۶۰ درصد این کودکان دانش آموز را دختران تشکیل می‌دهند.

هم چنین برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) ۵ میلیون دالر برای نظارت بر اجرای پروژه‌ها و ارزیابی تاثیر کمک‌های بانک توسعه آسیایی دریافت خواهد کرد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و قطع حمایت جامعه جهانی از کشور، سازمان ملل اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیون تن به غذای کافی و خدمات ضروری دسترسی ندارند. این سازمان هم‌چنین گفته است که در صورت عدم ارایه کمک‌های بشردوستانه به این کشور، یک میلیون کودک با خطر مرگ مواجه اند.

خبر ورزشی
پوتین و حذف مخالفان
رقص - جاده ابریشم

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید